۱۳۹۷ آبان ۱۱, جمعه

برنامه میدان و سکولاریزم ستیزه جو

شبکه ایران اینترنشنال برنامه ایی دارد به نام میدان . در آخرین برنامه آن مهمان آن شاهزاده رضاپهلوی حضور داشت و میهمانان برنامه از شاهزاده سوالهایشان را می پرسیدند و ایشان به عنوان یک آلترناتیو به دلیل سابقه شاهی شان پاسخگو حضار بودند . این وسط کاری به پاسخ های شاه زاده ندارم و نیز هیچ ایرادی به مدعو بودن ایشان به عنوان یک جانشین برای حکومت سیاسی ایران نیز نمی بینم چرا که ایشان هم یک فرد سیاسی است و حق فعالیت دارد تا همانگونه که جمهوری اسلامی پهلوی را به کناری زد ، ایشان هم شاید بتوانند جمهوری اسلامی را کنار بزند و پهلوی را روی کار بیاورد . البته ناگفته نماند که ایشان نیز گفتند که انتخاب کننده مردم هستند و ایشان هیچ ادعایی درباره حکومت آینده ندارند و تنها یک فعال هستند و یک رای دارند .
ایرادی که وارد است به تهیه کنندگان و برنامه سازان و مجریان این برنامه وارد است . در ابتدای امر این که آن ها با پرسیدن سوال ها و آوردن واژگانی شاه زاده رضا پهلوی را به عنوان یک آلترناتیو به چشم مخاطب عرضه می کردند در حالی که شاید و تاکید می کنم شاید ایشان خودشان را در آن برنامه نمی خواستند به عنوان آلترناتیو معرفی کنند . دوم سوالهایی بود که میهمانان دست چین شده برنامه از شاه زاده می پرسیدند و ایشان همه چیز را به آینده موکول می کردند و این قدر این کار انجام شد که صدای مجری برنامه خانم کوبان (اگر اشتباه نکنم ) در آمد و خواستار یک نقشه شد که در ادامه صدای شاه زاده رضا پهلوی درآمد که خانم مجری کلماتت را با دقت انتخاب کن و مرا آچمز نکن . (نقل به مضمون )

در یکی از حملات انجام شده در کانادا به جلسه سخنرانی دکتر سروش ، عبدالکریم سروش اشاره به سکولاریزم ستیزه جویی دارد که این روزها در خارج از کشور مشغول فعالیت است و تاب و تحمل گفتگو را ندارد و به دلیل رانده شدن از خاک خود به صورت پیش فرض حق را جانب خود می داند و انتقام اسلام جمهوری اسلامی را می خواهد از هرکسی که از دین صحبت می کند بگیرد .

این سکولاریزم ستیزه جو به گمانم یک محصول دو سر باخت است که توسط ایرانیانی تشکل یافته است که نه چپ هستند و نه راست و نه مسلمان و نه گبر و نه غرب و نه شرق به دلیل کتاب نخواندن .

در ادامه یکی از میهمانان برنامه آقای نیما راشدان درابتدای سوال خود با امید هشتادوپنج میلیون ایرانی خواندن شاهزاده رضا پهلوی به عنوان جانشین آینده لبخندی را به لبهای شاه زاده رضا پهلوی آورد . به آن لبخند ایرادی وارد نیست ، ایراد به حکم کلی است که توسط نیما راشدان صادر شد و در حالی که میهمان برنامه می گوید چارچوب کلی حکومت سیاسی آینده روشن نیست ، نیما راشدان وی را فصل الخطاب و روشن کننده نوع فعالیت آینده حکومت سیاسی ایران خواند .
از این خنده دارتر در عمرم ندیده بودم .

اما آن چیزی که من را به این جا کشاند تا این را بنویسم این بود که شاهزاده رضا پهلوی اگر یک فعال سیاسی است که امیداور است در آینده بتواند پادشاهی مشروطه را به ایران بازگرداند باید بیاید و در ابتدا امر روشن کند که پدرش و خاندان پهلوی در ابتدای انقلاب چقدر پول از ایران خارج کردند و چه کردند و این روزها البته چه می کنند . درست است که فساد سیستمی در ایران امروز وجود دارد و اوضاع گل و بلبل و باغ و بستان نیست اما در دوران زمامداری پدر ایشان بر این مملکت نیز فساد به همین میزان و در قالب شاهزاده گی و سرهنگ زادگی وجود داشته است و قابل انکار نیست .

و در آخر این که فکر میکنم ایران را زبان پارسی متحد خواهد داشت و ترسی از تجزیه کشور با هر سیستم حکومتی وجود ندارد چرا که زبان پارسی هویت بخش هر ایرانی در قالب هر طرز فکر و قوم و قبیله و حکومتی در آینده است .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

حمله حمله .....

فضای مجازی یا بهتر بگویم شبکه های محبوب اجتماعی این روزها تبدیل شده است به ورزشگاه آزادی بعد از جمهوری اسلامی به این دلیل که زنان در آن حضو...