۱۳۹۷ شهریور ۹, جمعه

برسد به دست عطاالله مهاجرانی

سه شب پیش وقتی آروق های روشنفکری عطالله مهاجرانی را شنیدم به یاد جمله ایی منتسب به صادق هدایت افتادم که می گفت : هر کس نانش از هر جایی بیاید برایش مقدس است . جمله ایی بود با همین مضمون . 

کسی که روشنفکر لندن نشین شود ، عاقبتش بهتر از این نخواهد شد و حرف هایش را که آدم بالا و پایین کند هیچ فرقی با حرف های آدمی مانند حسن عباسی نخواهد داشت . کسی که ( حسن عباسی ) در مجادله اش با دکتر عباس میلانی خود مهاجرانی از او به عنوان یک عوام یاد می کند اما ناظران می دانند که جمهوری اسلامی همین عباسی ها هستند و نه روشنفکر نمایان آروق زن کاسه پیش بارگاه آل سعودی چون مهاجرانی .

۱۳۹۷ مرداد ۲۴, چهارشنبه

رجل سیاسی و یک بازی جدید

امروز در راهروهای مجلس صحبت  از طرحی است که در آن برای چندمین بار بحث حضور زنان در منصب ریاست جمهوری به بحث گذاشته شد و طی ان قرار است بررسی شود که واژه رجل اشاره به جنسیت در متن قانون دارد یا نه ؟ 

پیش از این ها در دوره های پیشین تلاش هایی شده بود اما اجازه ورود زنان به حیطه قدرت داده نشد که از بارزترین و شاید مشهورترین این زنان دختر آیت الله طالقانی بود که هر بار با در بسته ایی روبرو شد که شاید پدرش زورش را زد که باز کند اما نشد . این باز نشدن اما تنها به بحث ورود و تقسیم قدرت ارتباط ندارد و سابقه و زمینه ای فقهی که در تار و پود فرهنگ شیعی ایران زمین تنیده شده است، دارد .

بازی آشنا و تکراری است اما زود هنگام است و همه را خسته خواهد کرد اما با این حال روشن است که دید فقهی-شیعی-جنسی قانون گذاران و قانون نویسان و تاییدکنندگان آن گویای بازی بودن این طرح است و یا نقشه دومی در صورت اضطرار برای رو کردن در لحظه مورد نیاز برای حضور مردم در پای صندوق های رای . صندوق هایی که از سال 88 تا سال 96 و این اواخر در سال 97 می تواند موجب مشروعیت بخشی به صورت خراش خورده جمهوری اسلامی شود . صورتی که این روزها با شعار اصلاح طلب -اصولگرا-دیگه-تموم-ماجرا دوباره کبود شده است و این طرح یک دام تمام عیار است برای کشاندن مردم به پای صندوق های رای . 

حواسمان باشد که بازی نخوریم و باز با وعده و وعیدهایی به پای صندوق رای نرویم و در اولین نماز جمعه پس از انتخابات همه چیز با یک تشر امام جمعه که حاکمان شنبه اند دود نشود و به هوا نرود .

برای سحر آن دختر آبی

خبر کوتاه بود ... دختر آبی به آفریننده آبی جان سپرد و راهی دیار عدم شد . به همین سادگی و این سادگی مزه ایی تلخ در دهان هر کسی خواهد شد که ...