۱۳۹۷ خرداد ۹, چهارشنبه

ضیافت ریاست جمهوری

باز هم بلوایی دیگر در مورد رفتن و نرفتن . ضیافت افطار رئیس جمهور را بخوانیم ضیافت مسعود کیمیایی . خب حالا چه ؟ چه شد . یکی می رود و یکی نمی رود . این اما انگار مهم نیست و این وسط این مهم شده است که رفتن و نرفتن تبدیل به انگشت اتهام گرفتن به سمت مقابل شده است . محمود دولت آبادی می رود چون باور دارد هنوز حسن روحانی می تواند آن گونه عمل کند که مورد باور و قبول اوست . مهناز افشار نمی رود چون آتنا دائمی در زندان است . هر دو در حال تلاش برای بهتر کردن اوضاع هستند اما انگار جامعه ایی از هنرمند و غیر هنرمند ، نویسنده و غیر نویسنده در تلاش برای زدن یکدیگر در نزاعی قلمی هستند بدون آن که سعی کنند انرژی شان را بر مطلوب شان متمرکز کنند بر نامطلوب شان متمرکز می کنند و این می شود که رفته خائن است و نرفته نادان و یا بر عکس .

حرف زدن چیزی است و متهم کردن چیزی دیگر . فرج سرکوهی ، دولت آبادی را متهم زینت المجالس بودن می کند . بگوییم : قبول . همین محمود دولت آبادی زینت المجالس رمانی دارد که وزیر و وکیل و نظامی و غیر نظامی مخالف انتشار رسمی آن هستند چرا که فکر می کنند زیر آب شان توسط دولت آبادی زینت المجالس می خورد و حالا در آن طرف آب افرادی در کنار گود با شعار لنگش کن مشغول هوووو کردن محمود دولت آبادی هستند .

حرفمان را بزنیم . متهم نکنیم . ایراد به سرتاپای همین جمهوری نیم بند وارد است و کسی منکر آن نیست . اما رفتن و نرفتن در مجلسی حکم بیعت کردن ندارد به مانند خوردن و نخوردن یک شام بیشتر نیست . بیشتر از آن آثاری است که یک هنرمند منتشر می کند و به وسیله آن حرفش را می زند .

حرفمان را بزنیم .

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۱, جمعه

درباره فضای مجازی و انسداد تلگرام

وزیر محترم قطع ارتباطات و جمع آوری اطلاعات چند روز پیش خبر داد که فقط یک میلیون از تلگرام خارج شداند و هنوز چهل و سه چهار میلیون دیگر از تلگرام استفاده می کنند . آن خبر یک میلیون هم برای خالی نبودن عریضه و دادن روحیه به سازندگان نرم افزارهایی چون سروش و .... بود .
خطیب امروز نماز جمعه تهران احمد خاتمی سخن از فضای مجازی راند و بی اخلاقی های موجود و کنترل آن . رسانه جمعی که یکی نماز جمعه باشد قابل کنترل است . حتی پخش زنده تلوزیونی و رادیویی اما فضای مجازی و اینترنت ملک طلق کسی نیست بخصوص کسانی که نسب شان محرم علی خان می رسد .

اینترنت با فلسفه آزادی ارائه شد و باید به حضرات یاد آوری کرد که فضای مجازی آیینه ایی است که نقش دیگری راست می کند و خود شکنی امری الزامی و واجب الوجوب است و خُرده گرفتن بر این ابزار به مانند این است که کسی خود را به طرزی ناشیانه به کوری و کری بزند .

به هر روی و روش اهل بخیه می دانند که این گونه سیاسیونی چون احمد خاتمی آیینه ایی شفاف به نام تاریخ در پیش دارند و کورند و کرند . فضای مجازی برای اینان ابزاری برای حمله به کسانی است که تاریخ را می دانند و می خوانند و می نویسند . آنانی که در تاریخ خوانداند از پیرمردی پس از حمله مغول پرسیدند چه شد و او گفت: آمدند ، زدند ، کشتند ، خورند و رفتند .

حمله حمله .....

فضای مجازی یا بهتر بگویم شبکه های محبوب اجتماعی این روزها تبدیل شده است به ورزشگاه آزادی بعد از جمهوری اسلامی به این دلیل که زنان در آن حضو...