۱۳۹۶ اسفند ۱۸, جمعه

حجاب 3

تنها راه حل مسئله حجاب در ایران امروز بیرون آوردن امر حجاب از مسئله ایی سیاسی که در آن استهاله قدرت ارباب قدرت نباشد و اربابان قدرت باور کنند که با آزادی پوشش باز هم آن ها در قدرت قرار دارند . یک جورهایی دادن تضمین است بیشتر تا مسئله ایی فقهی و شرعی . نگاه کنیم به سوریه . این نگاه موجز زیر پای فلسفه پردازان قدرت متکی بر دسته بندی شهروندان به درجه یک و درجه دو را به شدت خالی کرده است ، از این رو دست پیش را می گیرند تا پس نیفتند چرا که آن ها در پاسخ به یک سوال آنچنان درمانداند که از سوال دادن به آن طفره رفته اند و یک راست به حجاب گیر داداند . آن سوال هم این است : کدام اسلام ؟

اسلام عربستان سلفی یا سوری یا ترکی یا افغانی یا ایرانی ؟

علت اصلی گیردادن به حجاب از سوی حاکمیت در این روزها ، حرکت به روایت خودشان حقیرانه چهار دختر سوفیالورن دوست نیست ! پیش گیری از قدم رو به جلویی است که جامعه با به چالش کشیدن امری استهاله کننده برداشته است و آن هم این بار قدرتی که در درون خود دچار چند دستگی حادی است که مردم نشان داداند که آن را دیده اند با شعاری که در اعتراضات خیابانی سر داده اند : اصلاح طلب ، اصولگرا دیگه تموم ماجرا .

گمان می کنم باید به خاطر بسپاریم که تاریخ باز هم تکرار خواهد شد . تنها نزدیک به چهل سال گذشته است .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

حمله حمله .....

فضای مجازی یا بهتر بگویم شبکه های محبوب اجتماعی این روزها تبدیل شده است به ورزشگاه آزادی بعد از جمهوری اسلامی به این دلیل که زنان در آن حضو...