۱۳۹۷ شهریور ۱۰, شنبه

چرخنده گیت

داستان اسف بار خواهران منصوریان و وعده های پوچ الهام چرخنده داستان هزار و یک شب است و روباه و زاغ . مسلم است که روباه ماجرا چرخنده است و زاغ هم خواهران منصوریان و این وسط پنیر داستان وعده عمل نشده روباه چادری و اینترنت مصرفی تک تک ما در مقابله با حیله روباه این روزها میان سالی است که جفت پا به سینه اسلام لگد می زند و از آن بدتر رسانه هایی که عمل های او را ارزشی نشان می دهند . عمل هایی که در گردش یکباره او به سمت ارزشی افراطی موجبات وهن اسلام و شرع او و هواخواهان اوست .
تصورش بکنید . چهار مسلمان صدر اسلام یاسر و عمار و خدیجه مسلمان شده اند آن هم با وعده هایی نه از قبیل رعایت عدالت و برابری و .... بلکه رفتن با بلیط یکسرِ به بهشت و بهره داشتن از آلاف و اولوف الهی و نه مسلمان شدن با پی بردن به احدیتی واحد که اگر آن گونه باشد می توان گفت که چرخنده از نوادگان آنان است که نیست . چرا که ایمان آوردن به شناخت می رسد که برترین پاداشهاست و اگر کسی به آن شناخت برسد آیا چشمی به وعده ایی خوااد داشت ؟
سوال دوم این جاست که الهام چرخنده ایی که وعده رعایت حجاب در برابر پول را می دهد ، خود وی چه میزانی وجه و در چه قالبی دریافت کرده است که چادری و متشرع نما شده است . چرا که همانگونه که در بالا گفتم او اگر از کسانی می بود که به شناخت می رسید این گونه موجبات وهن دین و دینداران و متشرعان نمی شد تا با یک حرکت خفیف وی آبرویی از اسلام برود که جوانان کتاب نخوان این روزها انتقام اسلام شمایان را از صدر اسلام بگیرند و بالکل مخالف خوان همه چیز و همه کس بشوند .
لگدی که الهام چرخنده ها و فاطمه رجبی ها و مداحان بی سواد دو دُنگ صدا به اسلام می زنند ، ابوموسی اشعری نزد .

از دیگر سو وقتی کسانی همچون الهام چرخنده منادی حجاب به عنوان نماد تشرع می شوند حکم اخلاق در اسلام به زیر سوال می رود . حکمی که به توسط آن قرار است حال آدمها با آن خوب شود . حکمی که اگر فردی غیر متشرع است به توسط آن از سمتی دیگر به خدا می رسند . احکامی به مانند دروغ نگفتن و عمل به وعده و .... . آدمهایی عامی وقتی قهرمان آدمهای عامی دیگر می شوند سر از بی راهه ایی به در می آورند که حق را باید به علی (ع) داد که سر در چاه کند .

اما سمت و سوی دیگر ماجرا نیز خواهران منصوریان قرار دارند . دخترانی که سرگذشت آنان را همه به یک نحوه می دانند . در توصیه به دوستی گفته ام قوی کردن بازو خوب است که اگر نه برابر با تخفیفی بیشتر ذهنش را با خخواندن کتاب قوی کند . خواهران منصوریان هم بد نیست کمی مطالعه داشته باشند و کمی بیشتر استقلال رای پیشه کنند تا در مواقعی از این دست به دنبال وعده ایی نروند که هم انجام نمی شود و نیز اگر انجام شود موجب وهن سلامت نَفس آنان است .
و در آخر خطاب به چرخنده دوران ( با پوزش بی پایان از شهید بزرگوار عباس دوران که در اینجا فامیل او به الهام چرخنده نسبت داده شد ) به روایت حضرت حافظ :
گر مسلمانی از این دست که (تو) می داری
وای اگر از پس امروز بود فردایی . 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

برای سحر آن دختر آبی

خبر کوتاه بود ... دختر آبی به آفریننده آبی جان سپرد و راهی دیار عدم شد . به همین سادگی و این سادگی مزه ایی تلخ در دهان هر کسی خواهد شد که ...