۱۳۹۷ شهریور ۱۷, شنبه

پولشویی به زبان ساده

گویا ایران می خواهد به fatf بپیوندد و قوانین مربوط به پولشویی را رعایت کند تا بتواند در سیستم بانکی جهان معاملات خود را انجام دهد . از چند روز دیگر که فروش نفت ایران به صفر نزدیک شود باید راهکاری وجود داشته باشد تا پول همان انک نیز واریز شود از این رو پیوستن به fatf نه انتخاب که اجبار است و اجباری از این مدل گام کوچکی به سمت حاکمیت مردم بر مردم در آینده نه چندان دور است .

پولشویی فرمول ساده ایی دارد . از کجا آورده ایی که سابقه ایی نزدیک نیم قرن دارد و در ادوار مختلف حکومتی ایران از پهلوی و جمهوری اسلامی قرار بر اجرای آن بوده است اما به هزار و یک دلیل تا به حال اجرا نشده است . هزار دلیلش را نمیدانم اما یک دلیل آن روشن شدن پشت پرده هاست و واگو شدن مگوها . مگوها چیست ؟ روشن شدن راههای درآمد خزانه . با این حساب ، حساب کشی از خلق از خود شروع می شود و کیست که بتواند از پس این کار برآید که سیستم حال حاضر بتواند بر آید . در فرایند قاچاق چیزی از جایی به جایی می رود و در هیچ جایی ثبت نمی شود تا قابلیت رد یابی نداشته باشد . سیستمی که بانکها در ایران بر آن مبنا نزدیک به چهار ده است امورات خلق را انجام می دهند . یعنی یک چک در سیستم بانکی می تواند با گذشتن از ده دست به حسابی در علیا آباد یا سفلا آبادی به حساب منظور شود در حالی که در سیستم بانکی کشورهایی درست و درمان مجری قانون ، چک از یک حساب خارج و به یک حساب واریز می شود . در این بین فرد گیرنده در صورت لزوم از حساب شخصی خود چکی را خرج می کند تا مبتدا و منتها معلوم باشد . پشت نویسی امری بی معنی است . اما در اهورا آباد آریایی مان از این حرفها خبری نیست ، اسکناس نقد موجبات وهن قانون شده است .
بانکداری الکترونیک به معنای در یافت پول از خودپرداز نزدیک به نهمین دهه خود در اروپا و آمریکاست در حالی که در ایران نزدیک به سومین دهه است . این میان تعریف و تربیت شهروند الکترونیک از سویی بلا و از طرفی نعمت سیستم بانکی است اما رندانه از تربیت به معنای قانونمند کردن و آشنایی با حقوق شهروند الکترونیک خبری نیست چرا که هطچ آدم عاقلی برای خود وظیفه نمی تراشد . در آمریکا اینترنت با سرعت بالا جزو حقوق شهروندی است . در ایران ایمیل در حجم پایین بتوانی بفرستی به نذر و نیاز احتیاج دارد .

نمی توان از کسی خواست بفهمد اما نداند .

به هر حال هیچ حاکم و محکومی از زندگی در رفاه بدش نمی آید اما مشکل از طرز رفتار است و انتخاب طرز رفتار بسته به نیاز و وعده و وعیدها متفاوت است و در خاورمیانه این یعنی ؛ کسی زیر بار زور نمی رود مگر آن که زور پر زور باشد و fatf همان زور پر زور است که دستها را کوتاه و خرما رو بر نخیل کرده است . به عبارتی ساده تر خودخواهی را در آدمهایی با پولهایی باد آورده را هدف گرفته است تا از سفره پهن شده در گستره هستی هر کس به اندازه لیاقت و توانایی اش برخورد دار شود و کسی تقصیر آستینم بود را ورد زبان خود نسازد .

با وجود fatf به یاد گفته ایی از برتراند راسل فقید می افتم که می گوید : دستانی که کمک می کنند از لبانی که دعا می کنند ، مقدس ترند .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

برای سحر آن دختر آبی

خبر کوتاه بود ... دختر آبی به آفریننده آبی جان سپرد و راهی دیار عدم شد . به همین سادگی و این سادگی مزه ایی تلخ در دهان هر کسی خواهد شد که ...