۱۳۹۷ فروردین ۱۳, دوشنبه

بیانیه ایی دیگر از محمود احمدی نژاد

از آن هایی هستم که همیشه خدا به دنبال دو روز تعطیلی پشت سر هم می گردم تا یک روز را استراحت کنم و روز دوم بنشینم و داستان هایی که در ذهنم دارم بنویسم . اما همیشه روزها را پشت سر هم به خواندن کتاب و دیدن فیلم می دهم بروند و این ساعت آخر که می شود ، ویر نوشتنم می گیرد و درد زایمان هم رویش .... اما تولدی در کار نیست که نیست . به مانند تمام سزارین های لحظه آخر ، بچه مرده به دنیا می آید و من می مانم و یک گور که از لحظه ها ساخته ام و به درون آن نگاه می کنم که امروز هم رفت و ..... !

در دنیای وب می گردم . می گردم خبرها را رصد می کنم . مثل تمام آدم هایی که سال هفتاد و شش پرتاب شدند به دنیا خواندن و بهار مطبوعات ، احمدی نژاد و روزهای تلخ او و مجلس هفتم به ریاست کسی که نقل شده است از بزرگی که اگر ان ریس و دیگری در جهان باشند آن رییس مجلس بازهم معاون است را به خاطر دارم . امروز اما نامه دوم او به ملت را خواندم و خواندنی بود . از جسارتش خوشم آمد که در هوادارای از اعضای دولتش مردانه به میدان آمده است و کوتاه بیا هم نیست و از آن مهمتر این که خواستار انتشار توصیه هایی شده است که انگلیس به سران نظام کرده است !

بی شک تاریخ نشان داده است ، کیست که آمده است و نرفته است و به حتم آن روز برای ایران امروز هم خواهد رسید و خواندنی خواهد بود کتاب هایی که منتشر می شوند از اسنادی که نشان دهنده توصیه های کشورهای خارجی به حاکمان امروز ایران بوده است و این که شعار زدگی مردم و حاکمان آن ها را عروسک های خیمه شب بازی بزرگانی در کشورهای دیگر کرده است .

دنبال کرده ام و دیده ام که هر چه برای دیگر کشورها و دیگر حاکمان اروپایی و آمریکایی و صدام حسین گفته اند امروز دارد به سرشان می آید و دارد روزهایی می رسد که انگشت اتهام به قصد شلیک برای از کار انداختن دیگر از روی ماشه برداشته نخواهد شد و هر کس دیگری را در آن دریای مواج و متلاطم توهین و افترا و اتهام به پایین خواهد کشید ، تنها برای یک لحظه روی آب ماندن .

امروز احمدی نژاد برگی از برگهای تاریخی این سر زمین را ورق زد و نشان مردم داد که مردم ، به قول شیخ مهدی کروبی سالهاست که در خوابند . به هر حال امیدوارم که آزادی پس از بیان در ایران به وجود آید و هر کس بتواند خطاهای دیگری را نشان بدهد و دولتی و دولت مردانی و حاکمی و حاکمانی از جنس مردم و مردمی بر مردم حکومت کنند .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

در هیچ انتخاباتی شرکت نکنیم.

دوستی که از زور بی کاری در یک دفتر حسابداری شغل تحصیل داری پیدا کرده بود یکبار گفت : هر جا در ایران صحبت از تعاون است ، بخور بخور است . عین...