۱۳۹۷ فروردین ۲۹, چهارشنبه

رد تقاضای پناهندگی یک ایرانی به دلیل عدم حضور مرتب در کلیسا .

در لابلای خبرها این خبر نظرم را جلب کرد : رد تقاضای پناهندگی یک ایرانی به دلیل عدم حضور مرتب در کلیسا .
این جلب توجه بیشتر به یک دلیل ساده است و این که بسیاری از ایرانیان داخل کشور آن طرف آبها را بهشت می دانند و این طرف را جهنم محض . معترفم به این نکته که اوضاع آن جا از این طرف به مراتب بهتر است . از هر نظر . از لحاظ حقوق بشر به مراتب بیشتر اما این که فکر کنیم آن طرف بهتر است چون آدم های بهتری دارد سادگی محض است . آن ورها چون داخل ایران هم آدمهایش عامی دارد و خاص . خوب دارد و بد . زندگی در آن طرف هم بالا دارد و پایین . مرگ دارد و زندگی و هیچ تفاوتی با اینجا که ما باشیم نداریم و جدای از کشتارهایی که خود مومنان مسیحیِ مسیح مهربان انجام می دهند یکی از آن نشان ها همین خبر امروز که در آن تقاضای پناهندگی یک ایرانی به دلیل عدم حضور مرتب در کلیسا لغو شده است . چیزی شبیه به دهه شصت و هفتاد در ایران خودمان که حضور در پایگاه بسیج و مسجد و پس از آن تحقیقات محلی در مورد حضور یا عدم حضور شخصی که می خواهد استخدام شود .

ساده انگارانه است اگر فکر کنیم در این زمینه شخص پناهنده کوتاهی ناخواسته کرده است چرا که فرد پناهنده اگر می خواست مومنانه به عبادت بپردازد حتی با پیش فرض خروج از دین اسلام و مشرف شدن به دین عیسی مسیح می توانست بدون سر و صدا مسیحی شود و در همان خانه خود به عبادت بپردازد و هیچ کس از آن با خبر نشود . شخص پناهنده به هر دلیلی که یکی از آن ها می تواند خروج از دین اسلام باشد از ایران امروز گریخته است به امید این که بتواند آزاد باشد و اگر خواست به خانه خدا برود ، برود و اگر نخواست نرود ، نرود اما می بینیم که وی را می خواهند دیپورت کنند به این دلیل که حضور مرتبی به عنوان یک مسیحی مومن در کلیسا ندارد و به بیان اسلامی آن بیعت سفت و محکمی ندارد .

روشن است که آدم های آن طرف هم آدمند و مغزشان به اندازه مغز آدم های داخل کشور است و خشک مغز دارند و روشن بین با این حال خُرده ایی به آن ها نمی توان گرفت و خُرده اساسی را به آدم های داخل کشور می گیرم که ساده انگارانه می پندارند که آن طرف بهشت برین بوده است و هست و خواهد بود .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

در هیچ انتخاباتی شرکت نکنیم.

دوستی که از زور بی کاری در یک دفتر حسابداری شغل تحصیل داری پیدا کرده بود یکبار گفت : هر جا در ایران صحبت از تعاون است ، بخور بخور است . عین...