۱۳۹۷ اردیبهشت ۱, شنبه

عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش گفته است : در مقابل پیام رسان ها هشتادمیلیون سنگر و خاکریز می خواهیم . کاری به این حرف ایشان و برداشت شان و فهم کجشان هم نداریم اما وقتی می گوییم فرمانده ارتش یک هیبات و هیاتی در ذهنمان متبادر می شود که هیچ شباهتی به سیمای ایشان ندارد .

قدیمی ها و آن ها که ارتش شاهنشاهی و هیبات و وجنات سرهنگها و تیمسارها که هیچ ، سراون ها و افسرها را دیداند می دانند که از چه صحبت می شود . صحبت از سیمایی می شود با صورتی تازه تراشیده ، آن هم از نوع چپه تراش ، سری بالا و قامتی صاف و استوار که عوام در یادی از شکوه و جلال یک نظامی مردی را با این هیبات و جلال وصف می کنند .

آن چه در سیمای ایشان و جدای از بیاناتشان به چشم می آید این است که  ایشان یک فرمانده سپاهی است تا یک فرمانده ارتشی . صورتی پر از مو به نشانه انقلابی بودن و گفتاری که نشان دهنده دور بودن یا اهل ریا بودن ایشان است .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

برنامه میدان و سکولاریزم ستیزه جو

شبکه ایران اینترنشنال برنامه ایی دارد به نام میدان . در آخرین برنامه آن مهمان آن شاهزاده رضاپهلوی حضور داشت و میهمانان برنامه از شاهزاده سو...